Chương trình học

Hoạt động ngoại khóa

Vấn đề và giải pháp

Tiếp cận các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, tiếp cận các tình huống để phát triển kỹ năng mỗi người, cách nhìn nhận, đánh giá thực tế… Như vậy:

  • Bạn muốn trau dồi thêm nhiều kỹ năng và trải nghiệm sống
  • Bạn muốn xây dựng hồ sơ ấn tượng nhất để săn học bổng
  • Bạn muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho nghề nghiệp tương lai

Hoạt động ngoại khoá của Global Me sẽ là lựa chọn phù hợp dành cho bạn

Tổng quan

Các hoạt động ngoại khoá được tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh học các khoá học của Global Me hiệu quả hơn; chú trọng phát triển khả năng thực hành và xử lý tình huống của học sinh. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm các nền văn hoá, giáo dục và con người khác nhau trên thế giới.

Mục tiêu

  • Học viên có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng sống
  • Học viên có khả năng phân tích và xử lý tình huống nhanh nhạy

Phương thức hoạt động

Hình thức đánh giá

Sự phát triển của học viên sẽ được đánh giá thông qua các bài tập trước và sau khi tham gia mỗi hoạt động ngoại khoá.

Yêu cầu đầu vào

Bạn đang là học viên của một trong các khoá học tại Global Me.

Lịch học Đăng ký