Chương trình học

Sẵn sàng để du học

Vấn đề và giải pháp

Vì thiếu sự chuẩn bị trước khi lên đường du học, một số du học sinh không thể theo kịp chương trình học, sốc văn hoá, không hoà nhập được với môi trường mới, thậm chí phải bỏ ngang và trở về nước. Nhiều du học sinh khác hoàn thành đại học ở nước ngoài mà vẫn thất nghiệp và mất phương hướng. Đây là những sự việc đáng tiếc mà lẽ ra đã có thể được ngăn ngừa từ sớm nếu học sinh được cố vẫn kỹ trước khi lên đường. 

Nếu bạn đang gặp phải một hay nhiều vấn đề sau:

 • Chưa hiểu hết lợi ích và rủi ro của việc du học
 • Không biết mình cần chuẩn gì trước khi lên đường
 • Chưa biết những điều cần và nên làm khi sống và học tập tại nước ngoài
 • Chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc phát triển nghề nghiệp hậu du học

Chương trình “Sẵn sàng để du học” cùng với sự cố vấn của thầy Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo hướng nghiệp và du học dày dặn kinh nghiệm sẽ là lựa chọn phù hợp dành cho bạn.

Tổng quan khóa học

Chuyên gia hỗ trợ học sinh hoà nhập môi trường nước ngoài và học tập hiệu quả hơn; đồng thời giảm thiểu các rủi ro du học như sốc văn hoá, khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tài chính, mất phương hướng trong học tập và nghề nghiệp.

Khoá học gồm ba nội dung chính:

 • Những việc cần làm trước khi di du học
 • Những việc cần làm trong quá trình du học
 • Những việc cần làm hậu du học

Cách thức thực hiện:

 • 05 buổi tư vấn cá nhân. Thời gian hoàn thành: không quá 02 tháng kể từ ngày bắt đầu.

Ngày bắt đầu: Tuỳ vào thời gian biểu của học sinh và chuyên gia.

Bạn muốn được chuyên gia tư vấn cá nhân, hãy liên hệ ngay Hotline 0909 749 566 để đặt chỗ. 

Mục tiêu khóa học

 • Học sinh hiểu được các cơ hội, thách thức và rủi ro của việc du học.
 • Học sinh biết được những việc cần làm trước, trong, và sau khi du học.

Phương pháp dạy và học

Hình thức đánh giá

Sự phát triển của học sinh sẽ được đánh giá cụ thể và liên tục qua mỗi buổi học, thông qua các hình thức như:

 • Làm các bài tập
 • Khả năng tìm kiếm và phân tích thông tin

Yêu cầu đầu vào

 • Bạn đang là học sinh từ lớp 8 đến lớp 12

Bạn muốn được chuyên gia tư vấn cá nhân, hãy liên hệ ngay Hotline 0909 749 566 để đặt chỗ.

Lịch học Đăng ký