Danh sách trường đại học tốt nhất thế giới – Mới đây, Times Higher Education (THE) đã công bố danh sách các trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2020.

Không nghi ngờ gì hơn, vẫn như mọi năm, nằm trong Top 10 phần lớn thuộc về các trường tại Mỹ và Anh, chiếm ưu thế trên tổng số 6/10 trường nằm trong TOP 10 đều thuộc về Mỹ.

1. University of Oxford (United Kingdom)
2. California Institute of Technology (United States)
3. University of Cambridge (United Kingdom)
4. Stanford University (United States)
5. Massachusetts Institute of Technology (United States)


6. Princeton University (United States)
7. Harvard University (United States)
8. Yale University (United States)
9. University of Chicago (United States)
10. Imperial College London (United Kingdom).

Bảng xếp hạng của THE được khảo sát dựa trên 13 tiêu chí, nhóm theo năm lĩnh vực: đào tạo (chiếm 30% số điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%) và hiện diện quốc tế (7,5%) và nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp hay hiệu quả chuyển giao tri thức (2,5%).


Global Me Education – Trung tâm tư vấn du học dựa trên nền tảng định hướng nghề nghiệp

Fanpage: www.facebook.com/globalmevn

Website: http://globalme.edu.vn/