Góc Chia Sẻ

Chia sẻ của học viên

Trà My – Lớp 10

Các chương trình đã theo học

Trà My – Lớp 10, trường Đinh Thiện Lý, Q.7

Khóa học “Định hướng nghề nghiệp” tại Global Me đã giúp My hiểu hơn về bản thân, các loại ngành nghề và thị trường lao động. My biết được năng lực của mình và nghề nghiệp nào là phù hợp với sở thích và khả năng của My. Quan trọng nhất, qua 10 buổi học, trải nghiệm và được tư vấn cá nhân liên tục tại Global Me, My đã lên được kế hoạch học tập, du học và hoạch định nghề nghiệp rất rõ ràng. Điều này khích lệ tinh thần My rất nhiều, giúp My tự tin và vững vàng hơn trên con đường mình đã chọn.Lịch học