Góc Chia Sẻ

Chia sẻ học sinh

Đo độ hiểu nhau giữa thầy và trò tại Global Me

Chia sẻ học sinh, Du học, Video học sinh, Ý Kiến Chuyên Gia | 29/09/2019 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Cùng Lê Khanh săn học bổng trung học Mỹ 

Chia sẻ học sinh, Video học sinh | 01/09/2019 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Cùng Nguyên Hương Săn học bổng Đại học Mỹ

Chia sẻ học sinh, Video học sinh | 01/09/2019 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Học sinh Cẩn Du chia sẻ về Khoá Định hướng nghề nghiệp và du học

Chia sẻ học sinh, Video học sinh | 30/06/2019 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Huy Khánh và con đường du học Mỹ

Chia sẻ học sinh, Góc Phụ Huynh, Góc phụ huynh trang chủ, Học bổng, Ý Kiến Chuyên Gia | 26/05/2019 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Bạn Vũ Dũng thuyết trình về kế hoạch nghề nghiệp

Chia sẻ học sinh, Video học sinh | 08/12/2018 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm
Lịch học Đăng ký