Góc Chia Sẻ

Hình ảnh học sinh

Các bạn nhận bằng tốt nghiệp sau khóa học Định hướng nghề nghiệp

Hình ảnh học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Hình ảnh các bạn tại khóa học Định hướng nghề nghiệp

Hình ảnh học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Hình ảnh vui nhộn của học sinh tại lớp học

Hình ảnh học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

     

Xem thêm

Hình ảnh học sinh tại Global Me

Hình ảnh học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Global Me Education – Trung tâm hướng nghiệp và du học Fanpage: www.facebook.com/globalmevn Website: www.globalme.edu.vn Bộ video Hướng nghiệp cùng con: www.globalme.edu.vn/huongnghiep

Xem thêm
Lịch học Đăng ký