Góc Chia Sẻ

Video học sinh

Bạn Minh Khuê thuyết trình về kế hoạch nghề nghiệp sau khoá Định hướng nghề nghiệp

Video học sinh | 18/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Bạn Việt Hương thuyết trình kế hoạch nghề nghiệp sau khoá học

Video học sinh | 15/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Lê Khanh nhận xét về khoá học Định hướng nghề nghiệp tại Global Me

Video học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Tấn Trung chia sẻ về khoá học Định hướng nghề nghiệp tại Global Me

Video học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Việt Hương nhận xét về khoá học Định hướng nghề nghiệp tại Global Me

Video học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm

Học sinh Global Me chia sẻ về khoá học Định hướng nghề nghiệp

Video học sinh | 11/10/2017 | Đăng bởi Global Me

Xem thêm
Lịch học Đăng ký