Bên cạnh sự hướng dẫn, các hoạt động ở trường học và sự tự nhận thức của trẻ, ba mẹ và gia đình luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các em hoạch định nghề nghiệp tương lai. Trong quyển Cẩm Nang dành cho phụ huynh của […]

Xem thêm