Kiếm lương cao tại Mỹ sau ra trường là mơ ước của bất kỳ sinh viên nào. Và dưới đây là tổng hợp của 10 ngành có mức lương hấp dẫn nhất tại Mỹ trong năm nay, đó chính là:

1. Kỹ thuật dầu khí
– Nghề nghiệp theo chuyên ngành: kỹ sư dầu khí.
– Lương TB mới vào nghề: 82.700 USD/năm;
– Khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 183.600 USD/năm.

2. Kỹ sư nông nghiệp
– Nghề nghiệp theo chuyên ngành: kỹ sư công nghiệp.
– Lương TB vào nghề: 79.600 USD/năm;
– Khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 166.300 USD/năm.

3. Định phí bảo hiểm
– Nghề nghiệp theo chuyên ngành: chuyên viên định phí bảo hiểm.
– Lương TB mới vào nghề: 54.700 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 158.100 USD/năm.

4. Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử
Nghề nghiệp: kỹ sư hóa học, kỹ sư sinh học phân tử.
– Lương TB mới vào nghề: 71.900 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 138.100 USD/năm.

5. Kế toán công chứng
– Nghề nghiệp: kế toán viên công chứng.
– Lương TB mới vào nghề: 60.700 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

6. Khoa học xây dựng
– Nghề nghiệp: nhà khoa học xây dựng, kỹ sư phòng cháy chữa cháy.
– Lương TB mới vào nghề: 50.700 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

7. Hàng không và du hành vũ trụ
Nghề nghiệp: kỹ sư hàng không.
– Lương TB mới vào nghề: 71.400 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 133.300 USD/năm.

8. Kỹ thuật hệ thống
– Nghề nghiệp: chuyên viên về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính.
– Lương TB mới vào nghề: 70.800 USD/năm;
– Khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 131.200 USD/năm.

9. Phân tích kinh doanh
– Nghề nghiệp: tư vấn viên, chuyên viên phân tích, quản lý sản phẩm, quản lý dự án.
– Lương TB mới vào nghề: 53.400 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 129.800 USD/năm.

10. Toán kinh tế
– Nghề nghiệp: nhà mật mã học, nhà toán học, nhà kinh tế, chuyên viên định phí bảo hiểm, nhà hoạch định tài chính.
– Lương TB mới vào nghề: 63.200 USD/năm;
– Có kinh nghiệm 10-15 năm: 126.900 USD/năm.