Top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2019 – Tạp chí US News & World Report công bố danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2019.

US News & World Report đã tiến hành khảo sát 1.250 trường đại học tại 75 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả trường công lập và tư thục và công bố danh sách top 10 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2019. Trong BXH lần này, một điều quen thuộc là top 10 chỉ có hai trường không phải là của Mỹ. Có tất cả 227 trường của Mỹ trong toàn bộ 1.250 trường được xếp hạng. Trung Quốc có 130 trường, Anh có 78 trường.

Điều kiện để các trường được đưa vào danh sách khảo sát:

+ Phải có ít nhất 1.500 báo cáo nghiên cứu học thuật trong thời gian từ 2012-2016.

+ Các trường được đánh giá dựa trên 13 tiêu chí, gồm uy tín về nghiên cứu trong khu vực và trên toàn cầu.

Danh sách Top 10 trường bao gồm:

10. Đại học Washington

Địa điểm: Seattle, Mỹ.

+ Học phí và phí đối với sinh viên trong bang năm 2018-2019: 11.517 USD.

+ Học phí và phí đối với sinh viên ngoài bang năm 2018-2019: 36.898 USD

University of Washington - Ghé thăm một số trường tốt dọc bờ Tây Mỹ

Hình thầy Kevin Nguyễn ghé UW trong hành trình ghé thăm một số trường tốt dọc bờ Tây nước Mỹ

9. Đại học Princeton

 Địa điểm: Princeton, Mỹ

Học phí và phí năm học 2018-2019: 47.140 USD

8. Đại học Columbia

 Địa điểm: New York, Mỹ

Học phí và phí (năm học 2018-2019): 59.430 USD

7. Đại học Cambridge

Địa điểm: Cambridge, Anh

+ Học phí và phí đối với sinh viên Anh và EU (năm học 2019-2020): 9.250 Bảng (11.852 USD)

+ Học phí và phí đối với sinh viên nước ngoài (năm học 2019-2020): từ 20.157-52.638 Bảng

6. Học viện Công nghệ California

 Địa điểm: Pasadena, Mỹ

Học phí và phí (năm học 2018-2019): 52.362 USD

5. Đại học Oxford

 Địa điểm: Oxford, Anh (trường Công lập).

Học phí và phí đối với sinh viên Anh và EU (năm học 2019-2020): 9.250 Bảng (11.852 USD)

Học phí và phí đối với sinh viên nước ngoài (năm học 2019-2020): từ 24.750-32.715 Bảng (31.712 đến 41.917 USD).

4. Đại học California Berkeley

 Địa điểm: Berkeley, Mỹ (trường Công lập).

Học phí và phí đối với sinh viên trong bang (năm học 2018-2019): 14.240 USD

Học phí và phí đối với sinh viên ngoài bang (năm học 2018-2019): 43.232 USD
University of California, Berkeley - Ghé thăm một số trường tốt tại Mỹ

Thầy Kevin ghé thăm University of California, Berkeley

3. Đại học Stanford
Địa điểm: Stanford, Mỹ

Học phí và phí (năm học 2018-2019): 51.354 USD

2. Học viện Công nghệ Massachusetts

 Địa điểm: Cambridge, Mỹ

Học phí và phí (năm học 2018-2019): 51.832 USD.

1. Đại học Harvard

 Học phí và phí (năm học 2018-2019): 50.420 USDHọc phí và phí tại Đại học Harvard cho năm học này là 50.420 USD. Tuy nhiên, theo dữ liệu được cung cấp, trong năm ngoái, sinh viên Harvard nhận được tổng mức hỗ trợ tài chính lên tới gần 186 triệu USD. Điều này tương đương mỗi gói hỗ trợ có giá trị bình quân 53.730 USD.


Global Me Education – Trung tâm tư vấn du học dựa trên nền tảng định hướng nghề nghiệp

Fanpage: www.facebook.com/globalmevn

Website: http://globalme.edu.vn