Chứng chỉ GPA, SAT hay SSAT là một các chứng chỉ thường dùng để nộp hồ sơ xin học bổng hoặc xin học tại các trường tại Mỹ, ngoài ra còn có một số loại chứng chỉ khác. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của trường nơi học sinh nộp hồ sơ, các loại phổ biến gồm: 
 
+ GPA (Grade Point Average – điểm trung bình các môn học) là bình quân điểm số học tập theo trọng số mà học sinh, sinh viên tích lũy được trong thời gian học tập tại một bậc học hoặc khóa học nhất định. GPA là một tiêu chí đánh giá học lực của học sinh, qua đó phần nào thể hiện trình độ học thuật và mức độ cố gắng trong học tập. GPA được thể hiện trong bảng điểm hoặc học bạ.
 
+ SAT (Scholastic Aptitude Test) là một kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số trường tại Mỹ và một số quốc gia. SAT được tổ chức thi nhiều lần trong năm. Kỳ thi SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board. Kết quả SAT có giá trị trong vòng 5 năm.
 
+ SSAT(Secondary School Admission Test) là kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tại Mỹ. Mặc dù có các điểm tương đồng, SSAT không liên quan tới SAT và không chịu sự quản lý của College Board.
+ ACT (American College Testing) là kì thi đầu vào được chuẩn hóa của hầu hết các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ . Các bài kiểm tra của ACT không nhằm đánh giá độ thông minh, hay năng lực trí tuệ của học sinh, mà chỉ tập trung vào việc đánh giá những gì học sinh học được từ trường.
 
+ GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi đánh giá năng lực học tập của sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh quản lý. Cụ thể là đánh giá các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, toán định lượng, viết luận văn. GMAT được tổ chức quanh năm, thực hiện thi trên máy tính tại hơn 550 trung tâm khảo thí trên thế giới.
 
+ GRE (The Graduate Record Examination) là bài kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá năng lực ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ. GRE được tổ chức theo 2 dạng GRE tổng quát (General Test) – là bài thi chung cho sinh viên GRE chuyên ngành (Subject Test) – là bài thi chuyên ngành trong 8 lĩnh vực (hóa học, sinh học, khoa học máy tính…).
 
+ TOEFL, IELTS, PTE…: Là những chứng chỉ tiếng anh quốc tế, minh chứng cho trình độ tiếng anh của học viên, được công nhận trên toàn thế giới, áp dụng nhiều trong quá trình nộp hồ sơ du học.
 
+ Các chứng chỉ học thuật khác.

Global Me Education – Trung tâm tư vấn du học dựa trên nền tảng định hướng nghề nghiệp

Fanpage: www.facebook.com/globalmevn

Website: http://globalme.edu.vn/