Thành tích học sinh

Nguyễn H. Thuỵ Vân

Oregon Episcopal School, Mỹ

Học sinh trung học
Học bổng 1,4 tỷ đồng tại trường trung học Oregon Episcopal School (top 4% trường trung học phổ thông tư thục tại Mỹ)

Phan Bảo Song Hy

University College London, Anh

Ngành học: Hệ thống thông tin kinh doanh (BIS)
Được nhận vào các trường top: Đại học University College London (Top 3 đại học tốt nhất lại Anh và top 8 toàn thế giới), University of Manchester (top 6 tại Anh và top 27 thế giới)

Nguyễn Nam Nguyên

Rhode Island School of Design, Mỹ.

Ngành học: Industrial Designer. Được nhận vào 9 trường đại học top Mỹ: Rhode Island School of Design (No.1 thế giới ngành Industrial Design), Pratt Institute and Parsons School of Design (top 5 in USA và top 10 thế giới), Boston University (top 40 USA).

Nguyễn Lê Khanh

Athenian School, Mỹ

Học sinh trung học
Học bổng 1,8 tỷ đồng tại trường trung học Athenian School (top 3% trường trung học phổ thông tư thục tại Mỹ)

Đỗ Khôi Nguyên

University of British Columbia, Canada

Ngành học: Doctor of Nutrition
Được nhận vào cả 3 trường top 3 đại học tốt nhất lại Canada: University of Toronto, University of British Columbia và McGill University 

Đỗ Nguyên Hương

Drexel University, Mỹ

Ngành học: Medical Doctor Assistant. Học bổng 4.8 tỷ đồng tại đại học Drexel University (top 100 trường đại học tốt nhất tại Mỹ).

Trần Hoàng Ngân

Technical University of Munich, Đức

Ngành học: IT System Engineer
Được nhận vào trường Technical University of Munich, trường đại học công nghệ hàng đầu và lâu đời nhất tại Đức và miễn phí học phí.

Jack Q. Featherstone

Victoria University, Úc

Ngành học: Communication studies
Học bổng 70% học phí tại đại học Victory University, xếp hạng 28 tại Úc.